Regulamin

1. Cel

Panel Ankieternia z PAYBACK jest internetowym panelem umożliwiającym uczestnikom Programu PAYBACK zarejestrowanym w panelu uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. Ten dokument określa zasady działania panelu Ankieternia z PAYBACK , w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestników. Właścicielem i zarządzcą panelu Ankieternia z PAYBACK znajdującego się pod adresem https://payback.synopanel.com jest UAB Synopticom International, Laisvės pr. 60, Wilno, Litwa

2. Zasady uczestnictwa

Uczestnictwo w panelu Ankieternia z PAYBACK jest całkowicie dobrowolne. Uczestnikiem panelu Ankieternia z PAYBACK może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji do panelu (pod adresem https://payback.synopanel.com) oraz:

 • ma ukończone 18 lat
 • posiada ważny adres e-mail
 • posługuje się językiem polskim
 • mieszka na stałe w Polsce
 • jest Uczestnikiem programu PAYBACK

Wypełnienie i złożenie formularza jest równoznaczne z:

 • akceptacją niniejszego Regulaminu
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez UAB Synopticom International jedynie do celów badawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 1996, nr I-1374 (ze zmianami z dnia 11 maja 2011 – nr XI-1372) o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.

3. Zobowiązania Uczestnika

Uczestnik panelu Ankieternia z PAYBACK zobowiązuje się do udzielania rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania z ankiet, do których regularnie otrzymuje zaproszenia na podany podczas rejestracji adres email.

Udzielanie odpowiedzi nierzetelnych i niezgodnych z prawdą stanowi naruszenie Regulaminu.

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko jeden raz i zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych i aktualnych danych oraz do ich aktualizacji.

Branie udziału w badaniach jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik ma prawo odmówić udziału w ankiecie, do której dostał zaproszenie.

4. Wynagrodzenie

Uczestnik panelu Ankierenia z PAYBACK otrzymuje punkty PAYBACK za wypełnienie ankiety. Liczba punktów jest podawana każdorazowo w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu i zależy od liczby pytań w ankiecie. Punkty PAYBACK są automatycznie naliczane na konto PAYBACK w ciągu 21 dni roboczych od wypełnienia ankiety.

5. Rezygnacja z Uczestnictwa

Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu PAYBACK , a jego konto zostanie usunięte. Można tego dokonać przez odpowiedni link podawany w każdym zaproszeniu do ankiety lub w panelu użytkownika. W przypadku jeśli Uczestnik nie będzie przestrzegał swoich zobowiązań a w szczególności:

 • naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu,
 • posiadania przez Uczestnika wielu kont w panelu Ankieternia z PAYBACK,
 • udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,
 • udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach,
 • nieużywanie konta w panelu Ankieternia z PAYBACK przez okres dłuższy niż 1 rok,
 • niewyrażenie zgody na zmianę niniejszego Regulaminu

W takim przypadku UAB Synopticom International zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zamknięcia konta Uczestnika w panelu Ankieternia z PAYBACK.

6. Ochrona danych osobowych

Priorytetem UAB Synopticom International jest ochrona prywatności UczestnikówpPanelu Ankieternia z PAYBACK wypełniających ankiety online. Twoje odpowiedzi trafiają do analiz w anonimowej formie. UAB Synopticom International ściśle przestrzega standardów i wytycznych wyznaczonych przez ESOMAR: www.esomar.org oraz CASRO: www.casro.org.

UAB Synopticom International zapewnia, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych (w tym także wysyłania zaproszeń do ankiet) i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 1996, nr I-1374 (ze zmianami z dnia 11 maja 2011 – nr XI-1372) o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej. UAB Synopticom International jest zarejestrowana w Litewskim Rejestrze Kontrolera Danych Osobowych pod numerem P3733. Data rejestracji 5.10.2007.

7. Postanowienia końcowe

UAB Synopticom International zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy będą powiadamiani drogą mailową.

8. Dane firmy

Właścicielem panelu Ankieternia z PAYBACK jest: UAB Synopticom International, Laisvės pr. 60, Vilnius, Lithuania
Email: membersupport@synoint.com
Telefon: +370 6462 3829